top of page
Informatie over de Stichting

Naam: Haagse Stichting sociëteit Lichamelijk Gehandicapten

Soos naam: Gewoon Maar Anders

RSIN: 8167.38.075

Kamer van Koophandel:41151213

ANBI: identificatie nummer: 8167.30875

website adres: www.gewoonmaaranders.nl

email: c.pluimers@kpnplanet.nl

postadres: Frankenslag 350,2582 JB Den Haag

telefoon: 070 3507146

oprichting: 1966

Doelstelling:

2 maal per maand lichamelijk beperkten een soosdag aanbieden met diverse activiteiten, onder de naam Gewoon Maar Anders en op het adres:

Orveltestraat 15, 2546 KG Den Haag

De doelgroep zijn lichamelijk beperkten en de soos is toegankelijk vanaf 18 jaar tot ......en voor alle gezindten.

Bestuursvorm: Het hoofdbestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden.

De bestuursleden doen hun werk vrijwillig en ontvangen geen beloning

Huidig bestuur: Y. van der Zwan, voorzitter

                            C. Pluimers, secreatris

                            T. v.d. Kleij, penningmeester

voor meer algemene info klik hier:

voor jaarrekening 2023 klik hier:

bottom of page